Malzemelerin istiflenmesi

Şantiyeye nakledilen malzemelerin istiflenmesinde bazı basit güvenlik kurallarına uyulmaması, çalışanların ciddi biçimde zarar görmeleri ile sonuçlanabilir. Malzemenin istiflendiği yeri ve zeminin ıslaklığını bir yana bırakırsak, bu fotoğrafta birkaç yanlışlık daha var: Birincisi, levha halindeki malzemenin yatay biçimde istiflenmemiş olması; ikincisi, herhangi bir kişinin dikkatsizce yaslanması ile kolaylıkla devrilebilecek -örneğin- her biri yaklaşık 45 kilogram ağırlığındaki 10 levhanın yere paralel hale geldikleri andaki ağırlıklarının yaklaşık 2,700 kilograma ulaşabildiğinin gözden kaçırılması! Bu ağırlık bir insanın bacağını ya da ayağını kırmak için fazlasıyla yeterli bir ağırlık! Levhaların yatay konumda istiflenemedikleri durumda mutlaka birbirlerine bağlanmaları gerekiyor...